STATUTUL DE CONSERVARE

Șoimul dunărean este o specie strict protejată. În Ungaria valoarea sa de conservare prin lege este de 1.000.000 forinți, iar în România de 2700 €. Specia este menționată în anexa I a  Directivei Păsări a Uniunii Europene, anexa II a Convenției de la Berna, anexa II a Convenției de la Bonn, anexa II a CITES şi este menționată ca „amenințată" pe Lista Roșie a IUCN.

La începutul anilor 1970, populația cuibăritoare din Ungaria a fost estimată la 15-30 perechi. Datorită diferitelor programe de protecție, efectivul său a crescut, iar specia a ocupat fostele sale habitate de pe câmpie. Astăzi, cea mai mare sursă de pericol o reprezintă degradarea zonelor de hrană, scăderea populației animalelor pradă, dar otrăvirea și electrocutarea sunt, de asemenea, semnificative. Populația din Ungaria a fost estimată la 171-255 perechi în 2014.

În scopul eficientizării măsurilor de conservare pe plan european, țările cu populații importante de șoim dunărean au contribuit la crearea unui plan de acțiune, care conferă o direcție eforturilor de conservare a speciei în Uniunea Europeană. Cei care au coordonat procesul de elaborare a acestui plan de acțiune au fost experții din Ungaria, datorită faptului că această țară deține cea mai mare populație de șoim dunărean în UE, astfel experții maghiari având cea mai multă experiență cu această specie. Prima reuniune internațională organizată în vederea întemeierii planului de acțiune a avut loc în Csákvár, Ungaria, în februarie 2005.


Photo: Bagyura János. 

Nike Zoom Flight Bonafide