Răspândirea

Șoimul dunărean este răspândit de la partea estică a Austriei până în China. Preferă zonele deschise, este o pasăre răpitoare tipică zonei stepelor, care se întinde din Europa Centrală până în Mongolia. În Europa, habitatele specifice acestei specii sunt reprezentate de silvostepă, zonele agricole, poalele munților. În Asia preferă stepele, semideșerturile, podișurile munților, ajungând până la 4000 de metri altitudine. Răspândirea șoimului dunărean se suprapune, mai mult sau mai puțin, cu zona de distribuție a diferitelor specii de popândăi, prada lor preferată.


Aria de răspândire a șoimului dunărean în Ungaria.

View products by sport