Proiectul

Proiectul cu titlul ”Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic“ – denumire prescurtată: RAPTORSPREYLIFE LIFE13 NAT/HU/000183, finanțată din fonduri din Programul LIFE+ ale Uniunii Europene are ca obiect consolidarea eforturilor de conservare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial.

Ambele specii periclitate, conform Directivei Păsări ale UE și al LIFE+ Nature sunt considerate specii protejate de importanță majoră, a căror principale habitate europene se localizează în Bazinul Carpatic.

Datorită eforturilor anterioare de consolidare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și de șoim dunărean (Falco cherrug) în Bazinul Carpatic s-a înregistrat o creștere lentă a populațiilor acestora.

Totodată speciile țintă din lanțul trofic ale acestor două specii de păsări răpitoare periclitate se află în declin, cum ar fi popândăul (Spermophilus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), iepurele de câmp (Lepus europaeus). Se înregistrează un declin și în populațiile de importanță majoră ale habitatelor stepice, șoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis trizona), orbetele de Voivodina (Nannospalax [leucodon] montanosyrmiensis). Această tendință de declin este o amenințare la adresa eforturilor de consolidare de până acum.

Popândăul (Spermophilus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), iepurele de câmp (Lepus europaeus), șoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis trizona), orbetele de Voivodina (Nannospalax [leucodon] montanosyrmiensis) reprezintă specii în sine cu valori ale naturii de necontestat, fiind elementele de bază ale rețelei trofice din habitatele naturale stepice, a căror populații este în declin.

Având în vedere aceste fapte proiectul își propune protecția acestor mamifere mici și consolidarea populațiilor lor, ca astfel să ajute la protecția eficientă ale celor două specii de păsări răpitoare periclitate.

Nike Air VaporMax 2019