Obiectivele proiectului

Consolidarea eforturilor de conservare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial

Conservarea populațiilor principalelor surse de hrană: popândău, hârciog, iepurele de câmp, șoarecele săritor de stepă, orbete de Voivodina, în România proiectul își propune conservarea a două specii de importanță comunitară, popândăul și hârciogul, ca și baza trofică de importanță primară pentru cele două populații de păsări răpitoare.

Datorită sprijinului financiar acordat, până la prezentul proiect, de UE populațiile din bazinul Carpatic, ale celor două specii de păsări răpitoare, s-au stabilizat și se află în ușoară creștere, între timp celelalte populații europene și mondiale ale acestora se află în continuare în declin. O problemă persistentă este faptul că prada acestor răpitoare. Experiența unui proiect  anterior LIFE+ (LIFE09NAT/HU/000384) a confirmat importanța speciilor pradă, anterior enumerate, în meniul acestor păsări răpitoare. Mamiferele mici reprezintă un element major în nutriția păsărilor prădătoare, printre acestea de importanță deosebită este popândăul care reprezintă un sfert din hrana consumată de acestea.

Păsările răpitoare dotate cu emițătoare cu GPS, achiziționate din proiecte LIFE, au confirmat faptul că acestea se hrănesc și în afara ariilor naturale protejate codificate SPA (arii protejate speciale pentru protecția păsărilor) mai ales în ariile cu populații numeroase de mamifere mici. Din acest motiv proiectul își propune stoparea declinului acestor populații de mamifere mici. Fiind un proiect demonstrativ, proiectul își propune să aducă justificare științifică pentru activitățile practice necesare creșterii viitoare ale populațiilor mamiferelor mici.

Printre obiectivele proiectului se numără și asigurarea sprijinului public pentru eforturile de conservare ale speciilor țintă cu scopul de a asigura ca fermierii, vânătorii și populația locală, vizați direct de aspectele de protejare a speciilor, să se sensibilizeze și să sprijine eforturile de protecția naturii.

Proiectul își propune în continuare să demonstreze posibilitatea armonizării diferitelor priorități de protecție a naturii. De exemplu prin acordarea atenției modului de viață și a habitatului șoarecelui săritor de stepă (Sicista subtilis trizona) și a orbetei de Voivodina (Nannospalax [leucodon] montanosyrmiensis), astfel încât activitățile desfășurate de protecție a naturii să fie în avantajul tuturor speciilor cu care coabitează.

 

 

Lebron XIV 14 Low