Despre programul LIFE

LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement - instrumentul financiar pentru mediu), este o formă de finanțare, un instrument al protecției naturii, fondat în 1992. Obiectivul general al programului este implementarea și popularizarea politicilor de protecție a mediului ale Uniunii Europene prin cofinanțarea din fonduri Europene de programe.

De la demararea din anul 1992 programul LIFE a fost modificat de mai multe ori: în perioada 2007-2013 s-a derulat sub denumirea LIFE+. Bugetul total pentru sistemul de finanțare LIFE+ a fost de 2.143 milioane euro, din care 78%, pe baza directivei LIFE a fost direcționat de Comisia Europeană pentru cofinanțarea nerambursabilă de proiecte.

Programul LIFE+ are trei domenii pentru care s-au putut depune proiecte, solicitări de finanțare nerambursabilă: ”Natura și Biodiversitatea”, Management și Politică de Protecție a Mediului” și ”Informare și Comunicație”.

LIFE+ Nature and Biodiversity a fost o extensie a programelor LIFE Natura anterioare.

În cadrul acestuia componenta LIFE+ ”Natura” finanțează programe pentru protecția și consolidarea ariilor naturale protejate Natura 2000, arii desemnate în baza Directivei Habitate și Protecția Păsărilor (2009/147/EC și 92/43/EEC).

Componenta LIFE+ ”Biodiversitatea” finanțează obiectivele Comisiei Europene enunțate prin ”Stoparea declinului biodiversității până în 2010 - și după”, precum și prin ”Concepte și obiective posibile legate de biodiversitate ale Uniunii pentru perioada de după 2010”.

Proiectul intitulat ”Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic“ a câștigat finanțare în cadrul programului „Nature and Biodiversity” 2013, componenta ”Nature”.

 

Informații se găsesc pe site-ul:

http://ec.europa.eu/environment/life/

Nike Air Max 1 Blue Fury AH8145-002