Activitățile principale ale proiectului

Proiectul își propune realizarea următoarelor activități:

 • conservarea a două specii de importanță comunitară, popândăul și hârciogul, ca și baza trofică de importanță primară pentru cele două populații de păsări răpitoare,
 • sensibilizarea publicului față de păsările răpitoare și mai ales față de mamiferele mici, sursa principală de hrană  ale acestor păsări de pradă,
 • evaluarea stării genetice și statutul de stres ale coloniilor și în special populațiilor fragmentate de popândău,
 • stabilirea condițiilor de supraveghere de către medici veterinari,
 • achiziționarea de terenuri adecvate pentru habitate naturale, cu rezultatul preconizat de a obține creșterea numărului de indivizi ai speciilor protejate. Pe terenurile astfel achiziționate se va realiza repopularea cu popândăi, se vor închiria trenuri mai mici aflate între siturile Natura2000 care vor servi ca și puncte de sprijin (așa numite ”stepping stones”) în coridoare de trecere între ariile protejate, oferind posibilitatea de migrare între habitate și totodată oferind protecție pe timpul tranzitării pentru mamiferele mici, cum ar fi hârciogul sau iepurele de câmp (activități propuse a se realiza exclusiv pe teritoriul Ungariei),
 • ghid de bune practici pentru gestionarea pășunilor de pe aeroporturi și de gospodărire a apelor pentru habitatele naturale ale popândăilor,
 • introducerea planificată de popândău în habitate naturale protejate pentru a îmbunătății statutul genetic a populațiilor de țintă,
 • încurajarea vânătorilor de a prinde în capcane prădătorii concurenți ai șoimului dunărean și a acvilei de câmp, în jurul habitatelor de popândăi și de iepuri de câmp,
 • refacerea terenurilor compromise pentru a îmbunătăți capacitatea de încărcare pentru speciile pradă și relocare exemplare de popândăi pe aceste care sunt habitate naturale protejate ale popândăilor,
 • ghid de bune practici pentru gestionarea pășunilor care sunt și habitate naturale protejate ale popândăilor,
 • serviciu de consiliere pentru a sprijini agricultorii și vânătorii privind buna utilizare a terenurilor care sunt habitate naturale protejate ale popândăilor,
 • informarea și conștientizarea comunității privind importanța protejării a speciilor țintă ale proiectului,
 • încurajarea vânătorilor să prindă în capcane prădătorii concurenți ai șoimului dunărean și a acvilei de câmp, în jurul habitatelor de popândăi și iepuri de câmp,
 • monitorizarea mișcărilor popândăilor cu ajutorul sateliților,

Prin implementarea proiectului se vor consolida eforturile de conservare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial – se va conștientiza importanța acestor specii în rândul populației.

Proiectul va demara cu un program de comunicare intensivă în rândul fermierilor, a vânătorilor și a populației locale printr-un chestionar de evaluare a situației existente.

Se vor amplasa panouri informative, se vor amenaja centre de prezentare popândăi activități prin care se va sigura consolidarea eforturilor de conservare a populațiilor țintă ale proiectului.

Prin implementarea proiectului se va asigura conservarea populațiilor principalelor surse de hrană (popândău, hârciog) pentru speciile amenințate la nivel mondial: acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug).

Monitorizarea modificărilor numărului de indivizi ale speciilor țintă ale proiectului.

Pentru evaluarea cu succes a activităților întreprinse de protecție a naturii se va implementa un program de monitoring, utilizând, inclusiv sisteme de urmărire prin satelit și fotocapcane.

nike free run 5.0 purple