Natura 2000 rețeaua ecologică a Uniunii Europene

Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ce aparțin rețelei ecologice europene Natura, rețea realizată prin implementarea a două acte normative elaborate de Consiliul Europei: Directiva Păsări (conservarea speciilor de păsări sălbatice, 79/409/EEC) și Directiva Habitate (conservarea speciilor de plante și animale sălbatice și a habitatelor naturale, 43/92/EEC), care asigură protecția biodiversității, sprijină conservarea favorabilă a habitatelor naturale de importanță comunitară, prin ocrotirea florei și a faunei.

Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) - constituite (conform Directivei Păsări Nr. 79/409 din 1979[1]) cu scopul menținerii în stare favorabilă a speciilor de păsări sălbatice și conservare a acestora.

Obiectul general al Directivei Păsări este protecția tuturor păsărilor din UE care se regăsesc în habitatele lor naturale. Sunt Arii de Protecție Specială Avifaunistică sunt acele regiuni care sunt enumerate în anexa nr. 1, și care oferă habitat pentru populațiile păsărilor sălbatice autohtone și migratoare, și includ și habitatele păsărilor de apă.

Situri de Importanță Comunitară (SCI) - constituite (conform Directivei Habitate Nr. 92/43 din 1992[2]) cu scopul menținerii și conservării speciilor de plante și animale sălbatice și habitatelor naturale de interes comunitar reprezentative pentru regiunea biogeografică în care se încadrează.

Obiectul principal al Directivei de protecție a habitatelor este ocrotirea biodiversității, asigurarea conservării habitatelor și a speciilor pe termen lung prin menținerea ariilor care se constituie în habitate și eventual creșterea acestora.

Directiva dispune ca obligativitatea țărilor membre este desemnarea rețelei ariilor naturale protejate pentru protecția speciilor și habitatelor enumerate în anexă, realizarea rețelei ecologice, și dispune asupra instituirii Natura 2000, din care fac parte și teritoriile desemnate în baza directivei păsări.

Aplicarea comună a celor două directive, adică ariile desemnate definesc împreună rețeaua Natura 2000.

Pe ariile aparținând rețelei ariilor naturale protejate Natura 2000 obiectivul nu este crearea unei rezervații, ci protecția și consolidarea valorilor naturale prin activități umane adecvate, coordonarea armonioasă a economiei, a protecției naturii și a intereselor socio-culturale.

Men's Nike SB Bruin Zoom 'Desert Ore' [AQ7941-201]