Védelmi helyzet

Fokozottan védett
Természetvédelmi értéke maximális, 1 000 000 forint

Magyarországon a kerecsensólyom fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1.000.000 forint. A faj az Európai Unió Madárvédelmi Direktívájának I. függelékében, a Berni Egyezmény II. függelékében, a Bonni Egyezmény II. függelékében, a CITES II. függelékében szerepel, illetve az IUCN Vörös Listáján a „Veszélyeztetett” kategóriába van besorolva.

Az 1970-es évek elején a hazai költőállományt 15-30 párra becsülték. A különböző védelmi programoknak köszönhetően az állománya emelkedett és ismét elfoglalták az egykori síkvidéki élőhelyeket. Napjainkban a legnagyobb veszélyforrást a táplálkozóterületek leromlása, a zsákmányállatok csökkenése jelenti, de a mérgezés és az áramütésből származó pusztulás is jelentős. Magyarországi állományát 2014-ben 171 - 255 párra becsülték.

A faj európai állományának hatékonyabb védelme érdekében, az érintett európai országok egy akciótervet állítottak össze, amely az Európai Unió kerecsensólyomra irányuló fajvédelmi tevékenységét is meghatározza. A Kerecsensólyom-védelmi Akcióterv kidolgozásának koordinálására magyar szakembereket kértek fel, ami a kerecsensólyom védelmére tett hazai erőfeszítések elismerése. Másrészt, hazánkban él az EU legnagyobb kerecsensólyom populációja, így a magyar szakemberek rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal a faj védelmét illetően. Az akciótervet kidolgozó szakemberek 2005 februárjában, Csákvárott találkoztak először.


Fotó: Bagyura János. 

Air Jordan 12 Low