Természetvédelmi státusz

Természetvédelmi megítéléséhez több szempontot is figyelembe kell venni. Egyrészt a hörcsög Európában visszaszorulóban van, aminek jelei már hazánkban is egyértelműen megmutatkoznak. Fontos táplálékállata a ragadozóknak, amelyek közül kiemelendő a parlagi sas és a molnárgörény. Ezeket figyelembe véve a hörcsög védelme indokolt. Másrészről, mint korábban is említettük, a hörcsög még mindig jelentős mezőgazdasági és kis kerti kártevő, bár visszaszorulása miatt szántóföldi kártétele egyre kisebb jelentőségű, ehelyett a kertekben okozott kártétele növekszik. Ezt a kettőséget figyelembe véve módosult hazánkban is a hörcsögre vonatkozó természetvédelmi rendelet. Bár védettsége tulajdonképpen Magyarország EU csatlakozásához köthető, mivel a faj az Élőhelyvédelmi Irányelv V. mellékletén már eleve szerepelt, csak hazánk derogációt kapott a szőrmegyűjtés és a szántóföldi növényvédelem miatt. A 13/2001-es KÖM rendelet 2008-as módosításával lett védett a hörcsög, amit legutoljára a 100/2012 VM rendelet módosított, 25000 Ft-ra emelve pénzben kifejezett értékét. Érdemes viszont kiemelni, hogy a KöM rendelet egy paragrafusa szerint a hörcsög gyérítését - a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében - védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig több megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt. A rendelet ezen paragrafusát kihasználva továbbra is tevékenyek azok a „szakértő csoportok”, amelyek rövid idő alatt képesek nagyobb területekről is kiirtani a hörcsögöt.

nike air max 2019 dress