Elterjedés

A délvidéki földikutya Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és a szerbiai Vajdaságon kívül sehol a világon nem fordul elő. A Duna-Tisza közének déli régiójában illetve a Duna és a Fruska gora közötti területeken honos. Az Alföld azon vidékein fordul elő, ahol erősebb a szub-mediterrán hatás. Mindösszesen három populációja ismert, melyek homok pusztákon és löszgyepeken élnek. Ezek egyike Újvidék közelében a Fruska gora északkeleti, hegylábi területein található, a másik Szabadka és Kelebia között a szerb-magyar határ mentén él, míg a harmadik Baja város határán, a város ipari- fejlesztési övezetében egy egykori honvédségi területen fordul elő.


A délvidéki földikutya hazai elterjedése.