Természetvédelmi státusz

Magyarországon fokozottan védett; az ország egyik legritkább gerincese és legnagyobb természetvédelmi értéke. A legújabb rendszertani elemzések szerint Magyarországon és Romániában nem a Sicista subtilis fordul elő, hanem annak egy testvérfaja, a magyar szöcskeegér (Sicista trizona). A S. trizona törzsalak csak hazánkban fordul elő (genetikai távolságok alapján, a magyar szöcskeegér erdélyi populációja egy önálló alfajt képvisel,S. trizona transylvanica, Cserkész et al. 2015, inpress), kizárólag egy élőhelyen, ahol azonban nem a kellő súllyal kezelik védelmét, hiszen az utóbbi években ismét egyre nagyobb területen kaszálják élőhelyét a szaporodási időszakban, miközben a kedvező élőhely-kezelési módszer az alacsony intenzitású legeltetés lenne.

Jordan Extra Fly