A projekt célkitűzései

A projekt célkitűzései

1. Az Európai Unió LIFE+ program finanszírozásának keretében megvalósuló projekt a globálisan veszélyeztetett Parlagi sas (Aquila heliaca) és a Kerecsensólyom (Falco cherrug) Európai bázispopulációinak megerősítését tűzte ki céljául. Ezen két faj védelme az EU Madárvédelmi Irányelvének és a LIFE- Természet projektek szempontjából is prioritás fajnak számít. Az EU pénzügyi támogatásának köszönhetően ezen populációk stabilizálódtak és növekszenek, míg az európai- és világviszonylatban az állományok továbbra is csökkennek.

Ezzel szemben a madarak fő táplálékbázisát jelentő kisemlősök populációi (Spermophilus citellus- Közönséges ürge, Cricetus cricetus - Hörcsög, és Lepus europeus - Mezei nyúl) folyamatosan csökkennek. A korábbi projekt (LIFE09NAT/HU/000384) tapasztalatai igazolták ezen fajok fontosságát az említett ragadozók étrendjében. Jelenleg is, a kisemlősök a ragadozók zsákmányának nagy részét jelentik, közülük is kiemelt fontosságú a Közönséges ürge (S. citellus), amely átlagban a táplálék ¼ részét teszi ki. A LIFE projektek műholdas jeladókkal ellátott madarai ugyancsak azt igazolták, hogy ezek a madarak gyakran táplálkoznak az ún. SPA, vagyis a Különleges Madárvédelmi Területeken kívül, ahol ezen kisemlősök nagyobb számban fordulnak elő. Éppen ezért a project a kisemlősök populációinak csökkenését célozza megállítani az előfordulási területeken és bizonyos tevékenységeiben demonstrációs projektként arra törekszik, hogy az alkalmazott ‘legjobb gyakorlaton’ (best practice) keresztül tudományosan megalapozza az ezen populációk jövőbeli növekedéséhez szükséges hátteret.

2. A projekt további célja a ragadozó madarak, de elsősorban a zsákmányállataik iránti társadalmi tudatosság növelése.

3. A project annak szemléltetését célozza, hogy a különböző természetvédelmi prioritások összehangolása hogyan lehetséges, a Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) és a Földikutya (Nannospalax (superspecies) leucodon), a Magyarországon fokozottan védett fajok életmódjának és élőhely igényének figyelembe vételével, valamint hogy a tevékenységek valamennyi faj előnyére szolgáljanak.

 

Várható eredmények

  • A projekt eredményeként a kisemlősök csökkenésének fő okait sikerül jobban megérteni és a parlagi sas és a kerecsensólyom táplálékforrásainak csökkenése megállítható lesz.
  • Megkezdődnek a genetikai és egészségügyi felmérések, és génbankok kerülnek kialakításra.
  • Az elszigetelt kis populációk állapota javulni fog.
  • Potenciális élőhelyek helyreállításra kerülnek és mintegy 2.000 ürge visszatelepítésre kerül más területek erős, életképes populációiból.
  • Az elszigetelt populációk ’lépegető köveken’ keresztül összeköttetésbe kerülnek.
  • A project a nemrégiben elkészült Európai S. citellus Fajvédelmi Akciótervet fogja megvalósítani.
  • A társadalmi tudatosság a célfajok esetében növekedni fog.

Nike Ambassador IX 9