Obiectivele proiectului

  1. Acest proiect își propune să consolideze eforturile continue de consolidare a populațiilor europene de bază ale acvilei de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial și incluse în Anexa I a Directivei Păsări a Uniunii Europene, de asemenea, specii prioritare pentru proiectele LIFE-Natura. Datorită sprijinului financiar din partea UE, aceste populații s-au stabilizat și sunt în creștere pe plan european, în timp ce populațiile mondiale sunt încă în scădere. Cu toate acestea, din păcate, în contradicție cu populațiile păsărilor de pradă, populațiile principalelor lor surse de hrană, a mamifere mici (popândău Spermophilus citellus, hârciog Cricetus cricetus, și iepurele de câmp Lepus europeus), sunt în continuă scădere. Constatările proiectului LIFE09NAT/HU/000384, în curs de desfășurare, justifică importanța acestor specii în dieta acestor păsărilor răpitoare. Chiar și astăzi, mamiferele mici, mai ales S. citellus, constituie o parte majoră a hranei, prezentă în medie în mai mult de ¼ din dietă. Păsările montate cu emițătoare GPS în cadrul proiectelor LIFE demonstrează că aceste păsări se hrănesc frecvent în afara SPA-urilor, în special în cazul în care abundența mamiferelor mici este mai mare. (A se vedea hărțile anexate.) Prin urmare, proiectul își propune să oprească declinul populației mamiferelor mici existente în cazul în care acestea sunt prezente și dorește să funcționeze ca un proiect demonstrativ în unele acțiuni pentru a pregăti un fundal științific solid pentru o posibilă creștere viitoare a acestor populații, în baza celor mai bune practici aplicate.
  2. Proiectul are ca scop sensibilizarea publicului față de păsările răpitoare și mai ales față de mamifere mici, sursa lor principală de hrană.
  3. Proiectul își propune să demonstreze, de asemenea, cum trebuie adaptate diferitele priorități de conservare a naturii, atunci când luăm în considerare stilul de viață și necesitățile de habitat ale Sicista subtilis trizona și Nannospalax (superspecies leucodon), specii strict protejate în România, prin implementarea activităților noastre în beneficiul tuturor speciilor.

Acțiuni și mijloace implicate:

Acest proiect se va concentra pe evaluarea stării genetice și statutul de stres ale coloniilor și în special populațiilor fragmentate de S. citellus. Pe baza acestor date colectate, va fi stabilit un program de reproducere în captivitate și cu bancă de gene din colonii captive și naturale. Statutul genetic a populațiilor țintă va fi îmbunătățit prin introducerea planificată de animale cu compoziție alelică cunoscută. Supravegherea veterinară a potențialei surse de hrană va fi, de asemenea, stabilită.

Se va achiziționa pe teren care va fi reconstruit pentru a îmbunătăți capacitatea de încărcare pentru speciile pradă și se vor reloca exemplare de S. citellus pe aceste terenuri. De asemenea, parcele mici de teren vor fi închiriate, pentru a crea coridoare verzi între siturile Natura 2000, pentru a crește conectivitatea habitatului pentru speciile țintă, cum ar fi Cricetus cricetus și Lepus europaeus. Va fi pregătit un ghid de bune practici pentru gestionarea pășunilor, aeroportrilor și se vor face recomandări pentru modul de îmbunătățire a sistemului de management al apei pe habitatele de S. citellus. Se va constitui un Serviciu de consiliere pentru a sprijini agricultorii și vânătorii privind buna utilizare a terenurilor și gestionarea problemlor cauzate de prădători. Se vor împrumuta capcane vânătorilor pentru a fi încurajați să captureze prădătorii. Mișcările S. citellus vor fi urmărite cu ajutorul unor transmițătoare prin satelit. Un program  intensiv de comunicare va începe pentru fermieri, vânători și cetățeni la nivel local și național, printr-un studiu de referință pentru conștientizarea publicului, și prin montarea semnelor de atenție, pentru a crește gradul de conștientizare în grupurile țintă și de a crea sprijin pentru măsurile de conservare pentru speciile țintă din proiect. Pentru a evalua schimbările în tendințele populației și pentru a evalua succesul acțiunilor de conservare a proiectului, se va impune un program complex de monitorizare, inclusiv de localizare prin satelit și fotografie de la capcane foto, care vor contribui cu informații cu privire la modificările parametrilor populației speciilor țintă.

Rezultate preconizate

În urma proiectului vom înțelege care sunt principalele motive ale scăderii populațiilor de mamifere mici, și se va opri declinul speciilor care constituie sursa principală de hrană pentru A. heliaca și F. cherrug. Va începe studiul genetic și de sănătate a populațiilor de S. citellus, și se vor stabili bănci de gene. Populațiile mici și fragmentate vor fi îmbunătățite. Se vor reconstrui habitatelor potențiale și aproximativ 2000 exemplare de S. citellus vor fi reintroduse din populații viabile puternice. Populațiile fragmentate vor fi conectate prin coridoare verzi. Proiectul va pune în aplicare planul de acțiune european recent aprobat pentru S. ciltellus. Nivelul de conștientizare a publicului va fi majorat față de aceste specii.

Kobe 10 ELite PE