Hörcsögállományok monitorozása romániai projektterületeken

2017.10.30.  15:55

A 2015-ös év során 55 db, random módon kiválasztott 2x2 km-es rácsban mértük fel a hörcsög (Cricetus cricetus) elterjedését Románia pannon régiójában. A felmérést meghatározott hosszúságú transzektek bejárásával, és az azokon megtalálható hörcsöglyukak számlálásával végeztük, lucernaföldeken.


Fiatal hörcsög (Fotó: Hegyeli Zsolt).

Ezt a felmérést ismételtük meg 2016-ban, ezúttal viszont csak a rácsok véletlenszerűen kiválasztott felét (28 rácsot) jártuk be a faj felkutatásának céljából.

A két év hasonló eredményeket hozott, ugyanakkor jelentős különbség mutatkozott a déli (bánsági) és az északi (partiumi) területek között, előbbiek hörcsögállománya minkét évben láthatóan erősebb volt.


Hörcsöglyuk vetésben (Fotó: Hegyeli Zsolt).

Ez évben egyik Arad megyei területen jelentős mértékű állományrobbanása (gradációja) tapasztalható a fajnak, elsősorban a fiatal parlagi sasok (Aquila heliaca) számára biztosítva fontos táplálkozóterületet. Ezen gradációt próbáljuk felmérni egyrészt lyukszámlálással, másrészt a közutakon elütött hörcsögök számlálásával.


Közúton elütött hörcsög (Fotó: Hegyeli Zsolt).

Men's Adidas EQT Support ADV 'Black Camo' [BB2792]