Sikeres volt az ürge áttelepítés a karcagi Kecskeri-pusztán

2017.09.02.  10:56

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület egy LIFE+ program keretében végez ürge telepítést az idei évben a Nagykunságban, terveink szerint három, országosan védett területen. 


Ürge áttelepítés (Fotó: Koczka András). 

Az ürge fokozottan védett állatunk, természetvédelmi értéke: 250.000 Ft. Leggyakrabban a hagyományos, extenzív gazdálkodással fenntartott nyílt, füves területeken, illetve az ezekből létrejött füves repülőtereken fordul elő. Élőhelyeinek mind nagyobb arányú megszűnése miatt állománya az utóbbi időben riasztóan megfogyatkozott. Az ürge a kerecsensólyom legkedveltebb táplálékállata, különösen a fiókanevelés időszakában.
A telepítés kettős célt szolgál: a megritkuló ürgék új életképes állományainak megőrzése és a fokozottan védett ragadozó madaraink állományainak növekedését is segítik az új ürge populációk.


Fotó: Koczka András.

A Karcag melletti Kecskeri-pusztán az áttelepítést megelőzően ideiglenes kerítéssel és kotorékok kifúrásával alakítottunk ki ürgék befogadására alkalmas helyet. A befogott ürgék a délutáni-esti órákban vették birtokba új élőhelyüket, munkatársaink gondos közreműködésével. Az áttelepítést követő kritikus időszakban őrzésükről és etetésükről önkéntes ürgeőrök gondoskodnak, folyamatos jelenlétükkel távol tartva a zsákmányra leselkedő környékbeli ragadozókat, míg az ürgepopuláció kellőképpen otthon nem érzi magát, kialakítva saját búvóhelyeit.


Fotó: Koczka András

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Colored New Balance