A nagy délvidéki földikutya számlálás

2016.03.16. 12:23

„A veszélyeztetett kerecsensólyom és parlagi sas populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében” című projektnek fontos célja a kerecsensólyom és parlagi sas, valamint a táplálékbázisukat adó kisemlősök védelme mellett, a füves puszták életében kulcsszerepet játszó, de mára a kihalás szélére sodródott kisemlősök, a délvidéki földikutya és magyar szöcskeegér megmentése is.


Délvidéki földikutya (Fotó: Németh Attila). 

A délvidéki földikutya Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és a szerbiai Vajdaságon kívül sehol a világon nem fordul elő. Mindösszesen három populációja ismert, teljes világállománya pedig az ötszáz egyedet sem haladja meg. Alacsony egyedszáma és a fennmaradását veszélyeztető tényezők miatt Európa egyik legveszélyeztetettebb emlősfaja. A hazánkban található két állománya a faj fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú.

A projekt keretében 2015-ben átfogó felmérést (alapállapot felmérést) végeztek a délvidéki földikutya magyarországi egyedszámának megállapítása, a faj állapotának és helyzetének felmérése céljából. A felmérés során Baja határában 275, Kelebia külterületén pedig 169 aktív egyed volt azonosítható.


Bajai földikutya élőhely, árvalányhajas homokpuszta (Fotó: Németh Attila). 

A kelebiai állomány a faj egyetlen természetvédelmi oltalomban részesülő populációja. Az állomány egyedszámának nyomon követése 2009-óta zajlik, ami alapján a populáció egyedszámának alakulása igen aggasztó. Bár a 2015-ben az egyedszám emelkedett a korábbi évekhez képest, de még így is sokkal alacsonyabb, mint a megfigyelések kezdetén 2009-ben volt. A csökkenő egyedszám oka valószínűleg az élőhelyek kis kiterjedése és nem megfelelő minősége. Így az élőhelyek minőségének javítása és kiterjedésének növelése nélkül az állomány fennmaradása nem szavatolható.


Kelebiai földikutya élőhely (Fotó: Németh Attila). 

A faj legnagyobb ismert állománya baja határában található egy 130 ha-os, nem védett, homoki gyepen. A 2015-ös felmérés a populáció eddig ismert legnagyobb egyedszámát produkálta, ugyanakkor ez volt az első év, amikor az állomány egészét sikerült felmérni. A bajai állomány megőrzése a délvidéki földikutya megmentésének talán legfontosabb feltétele, tekintettel arra, hogy a faj világállományának több mint a fele ott él.

A délvidéki földikutya Magyarország kiemelkedő állattani és természeti értéke, melynek megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozások, és élőhelyeinek területi védelme nélkül nem látszik megvalósíthatónak.

A részletes jelentés letölthető innen.

nike air max 2019 team