A karcagi Kecskeri-pusztán is biztonságban vannak az ürgék

2017.09.05.  12:44

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület egy LIFE+ program keretében végez ürge telepítést az idei évben a Nagykunságban, terveink szerint három, országosan védett területen. 


Fotó: Birizló Csaba. 

Az ürge fokozottan védett állatunk, természetvédelmi értéke: 250.000 Ft. Leggyakrabban a hagyományos, extenzív gazdálkodással fenntartott nyílt, füves területeken, illetve az ezekből létrejött füves repülőtereken fordul elő. Élőhelyeinek mind nagyobb arányú megszűnése miatt állománya az utóbbi időben riasztóan megfogyatkozott. Az ürge a kerecsensólyom legkedveltebb táplálékállata, különösen a fiókanevelés időszakában.
A telepítés kettős célt szolgál: a megritkuló ürgék új életképes állományainak megőrzése és a fokozottan védett ragadozó madaraink állományainak növekedését is segítik az új ürge populációk.


Ürge (Fotó: Birizló Csaba). 

Az áttelepített ürgék számára az első néhány nap nagyon kritikus, ilyenkor az új terepet még nem ismerő példányok könnyű zsákmányai lehetnek a környékbeli ragadozóknak, illetve a terület fölött repkedő ragadozómadaraknak. Éppen ezért fontos, hogy ebben az időszakban folyamatos őrzéssel biztosítsuk a nyugalmat az ürgék számára, hogy kényelmesen belakhassák új élőhelyüket. 


Ürge őrzés (Fotó: Birizló Csaba). 

Az apró szemű hálóval körülkerített terület nem csak a szőrmés ragadozók ellen nyújt némi védelmet, hanem az ürgék idő előtti szétszéledésének megakadályozására is szolgál.


Fotó: Birizló Csaba. 

A Karcag melletti Kecskeri-pusztán létrehozott új élőhelyen is jelen vannak az önkéntes "ürgeőrök", éjjel-nappal felváltva figyelik, és mozgásukkal elriasztják az ürgéket veszélyeztető ragadozókat. Ezen kívül az ürgék etetéséről is gondoskodnak, a mesterséges (és később a természetes) ürgelyukak mellett elhelyezett magokkal, gyümölcsdarabokkal.

Köszönjük az önkéntes ürgeőröknek, hogy szabadidejüket feláldozva biztosítják a populáció megmaradását, megerősödését.

 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Predator Accelerator FG