Biztonságban vannak az áttelepített ürgék

2017.08.30.  11:45

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület egy LIFE+ program keretében végez ürge telepítést az idei évben a Nagykunságban, terveink szerint három, országosan védett területen. 

Az ürge fokozottan védett állatunk, természetvédelmi értéke: 250.000 Ft. Leggyakrabban a hagyományos, extenzív gazdálkodással fenntartott nyílt, füves területeken, illetve az ezekből létrejött füves repülőtereken fordul elő. Élőhelyeinek mind nagyobb arányú megszűnése miatt állománya az utóbbi időben riasztóan megfogyatkozott. Az ürge a kerecsensólyom legkedveltebb táplálékállata, különösen a fiókanevelés időszakában.


Áttelepített ürge

A telepítés kettős célt szolgál: a megritkuló ürgék új életképes állományainak megőrzése és a fokozottan védett ragadozó madaraink állományainak növekedését is segítik az új ürge populációk.

Az áttelepített ürgék számára az első időszak nagyon kritikus, ilyenkor a területet még nem belakó példányok könnyű zsákmányai lehetnek a környékbeli ragadozóknak, illetve a terület fölött repkedő ragadozómadaraknak. Éppen ezért fontos, hogy ebben az időszakban folyamatos őrzéssel biztosítsuk a nyugalmat az ürgék számára, hogy kényelmesen belakhassák új élőhelyüket. Az apró szemű hálóval körülkerített terület nem csak a szőrmés ragadozók ellen nyújt némi védelmet, hanem az ürgék idő előtti szétszéledésének megakadályozására is szolgál.

Az "ürgeőrök" éjjel és nappal egyaránt jelen vannak a területen, felváltva figyelik, és mozgásukkal elriasztják az ürgéket veszélyeztető ragadozókat. Ezen kívül az ürgék etetéséről is gondoskodnak, a mesterséges (és később a természetes) ürgelyukak mellett elhelyezett magokkal, gyümölcsdarabokkal.

Köszönjük az önkéntes ürgeőröknek, hogy szabadidejüket feláldozva segítették a populáció megmaradását.

Nimfea Természetvédelmi Egyesület (Fotók: Bacskai Attila, Koczka András, Szabó Márton)

Nike Paul George PG3