Reconstrucția habitatului popândăilor în Valea Ierului

2017.09.01.  15:06

În luna iulie am efectuat reamenajarea unei pajiști prin cosit pe o pășune cu popândăi din preajma comunei Otomani. Am reușit să cosim vegetația buruienoasă și tufărișul de pe două suprafețe distincte. Sperăm că prin pășunarea efectivului de animale pe aceste parcele starea pajiștii se va îmbunătăți în continuare, și astfel, anul viitor, își fac apariția și popândăii.


Habitat anterior reconstrucției (Foto: Hegyeli Zsolt).


Cositul pajiștii (Foto: Bărbos Lőrinc).

Deși subpășunatul nu este caracteristic zonelor țintă mai sudice datorită populației ridicate de ovine, totuși, în Valea Ierului conservarea popândăului poate fi îngreunată de o gestionare deficitară a habitatelor de pajiște.


Pajiște cosită (Foto: Hegyeli Zsolt).

jordan shoes for sale outlet UK