Proiectul RAPTORSPREYLIFE la a 10-a ediție a MTBK

2016.05.09. 14:03

În primele zile ale lunii aprilie (1-3) a avut loc cea de-a zecea ediție a Conferinței Maghiare de Biologie, de această dată un atelier de protecția speciilor de mamifere. Evenimentul, organizat la Mórahalom, a reunit cercetători de mamifere, profesioniști din domeniul conservării naturii, reprezentanți ai unor foruri de decizie din arealul Bazinului Carpatic, în total circa 150 de persoane. Unul dintre organizatori și susținători a fost proiectul RAPTORSPREYLIFE. Primele prezentări din cadrul conferinței au făcut referire la istoria protecției mamiferelor din zonă, dar și la varietatea și bogăția mamiferelor din Bazinul Carpatic în holocen și schimbările intervenite.

Lucrările s-au desfășurat în șase secțiuni, participanții având șansa să vadă 38 de prezentări și 31 de postere. De asemenea, au avut oportunitatea de a audia și participa în discuții cu privire la programele de conservarea speciilor, ecologie, metode de cercetare, modalități de management conservativ, dar și teme economice și sociale. Și nu în ultimul rând, discuțiile au avut în vedere și cercetările cu privire la mamifere și rezultatele naționale și internaționale de monitorizare a populațiilor. Programul de specialitate s-a încheiat cu două ateliere, unul cu tema monitorizării liliecilor, iar celălalt despre relația dintre biologia cinegetică și conservarea naturii. La finalul fiecărei zile de conferință, au avut loc câteva programe sociale. În a treia zi a conferinței a fost organizată o excursie în habitatele orbetelui de Voivodina (aflate în apropierea graniței cu Serbia), în cadrul căreia am avut posibilitatea de a ne familiariza nu numai cu habitatele acestei specii, dar și cu factorii periclitanți la adresa speciei. 

Comunitatea cercetătorilor de mamifere din Ungaria și Bazinul Carpatic are foarte multe direcții, iar din acest motiv, comunicarea dintre cercetători este mai dificilă. Însă această conferință a fost o oportunitate unică pentru toți cercetătorii prezenți de a-și prezenta rezultate valoroase, și în același timp de a fi la curent cu rezultatele cercetărilor unor specii rare. În cadrul forumurilor și a discuțiilor a reieșit importanța deosebită de a realiza studii științifice aprofundate pentru a proteja și conserva speciile de mamifere. Astfel, în urma atelierelor de lucru, a opiniilor și a experiențelor exprimate în cadrul conferinței, a fost elaborată o rezoluție care reflectă opiniile cercetătorilor. Această rezoluție se poate descărca aici

În cadrul conferinței a fost prezentat și proiectul RAPTORSPREYLIFE. O discuție extrem de instructivă a fost despre cum un proiect dedicat exclusiv conservării unor păsări –  șoimul dunărean și acvila de câmp – a ajuns să conțină o serie de acțiuni cu privire la protecția și conservarea mamiferelor. Populațiile celor două specii sunt în creștere în Bazinul Carpatic, problema este hrana principală a acestora care este în scădere, adică mamiferele mici ca popândăul și hârciogul, precum și iepurele de câmp. Acest lucru pune în pericol populațiile celor două specii de păsări de pradă și rezultatele atinse până în prezent în conservarea speciilor. Astfel, acțiunile și scopurile proiectului reliefează interacțiunea ecosistemelor și modul de interconectare a speciilor. 

Intelligent Design 100% Ekte Adidas Adizero F50 Menn Dyp 01C420Mm